Tạp chí Văn hóa Nghệ An

Switch to desktop Register Login

Chủ nhật, 15 Tháng 4 2018 15:59

Chữ Hán của người Việt

I. Nhân một câu trong Truyện Kiều

Không mấy ai không nhớ câu trong Truyện Kiều, khi Thúy Kiều nhận được thư của Sở Khanh:

“Mở xem một bức tiên mai,
Rành rành Tích Việt có hai chữ đề.
Cứ trong ý tứ mà suy,
Ngày hai mươi mốt Tuất thì phải chăng ?”