Văn hóa Nghệ An

Thế là Cụ “Hùm Xám đường 4” đã về trời!