Văn hóa Nghệ An

Phát huy vai trò của văn học nghệ thuật trong xây dựng đời sống văn hóa

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển  khai nhiệm vụ năm 2022.  Ảnh HN

Năm 2021 là một năm hoạt động với nhiều khó khăn thách thức. Dịch bệnh Covit-19 hoành hành làm ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội trong đó có văn học nghệ thuật. Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm chỉ đạo của Hội Liên hiệp VHNT Việt Nam, của Tỉnh uỷ - HĐND - UBND tỉnh, sự phối hợp của các cấp, các ngành cùng với nỗ lực phấn đấu của toàn thể hội viên - Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An, Văn học - Nghệ thuật Nghệ An đã đạt được những thành tựu đáng kể, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, khẳng định VHNT là lĩnh vực quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hóa.

Các tác phẩm văn học, nghệ thuật của các tác giả Nghệ An tiếp nối dòng tư tưởng chủ đạo là chủ nghĩa yêu nước, dân tộc, dân chủ, nhân văn, phản ánh chân thật đời sống của nhân dân; đấu tranh lên án, đẩy lùi cái xấu, cái ác, những lai căng, lạc lõng; ca ngợi vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam, con người xứ Nghệ, thành tựu công cuộc đổi mới; tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, lịch sử dân tộc, những thành tựu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao giải cho tác giả và nhóm tác giả đạt giải xuất sắc tại Lễ trao giải thưởng Văn học Nghệ thuật năm 2021.

Năm 2021, nhiều hội viên Hội VHNT Nghệ An có tác phẩm đạt giải thưởng khu vực, quốc gia và quốc tế. Ban Nhiếp ảnh có Nguyễn Cảnh Hùng, Lê Quang Dũng, Phạm Quốc Đàn, Nguyễn Duy Sơn…; Ban Âm nhạc và Múa có Phạm Xuân Hải, Phan Huy Hà, Hồ Thu Trang, Vũ Quốc Nam, Lê Anh Hà, Nguyễn Quốc chung, Lê Hồng Kỳ…Ban Mỹ thuật có 21 tác phẩm của 21 tác giả được chọn tham dự triển lãm khu vực, trong đó, 03 tác giả (là hội viên và cộng tác viên) được giới thiệu dự Giải thưởng Mỹ thuật của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam. Một số tranh của các họa sĩ đã tham gia, bán được ở thị trường tranh toàn quốc. Ban Văn xuôi có nhiều tác giả có tác phẩm được đăng trên các báo, tạp chí Trung ương và địa phương, một số tập tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký của Hồ Ngọc Quang, Văn Hiền, Phan Xuân Hậu,…. được xuất bản. Ban Thơ là ban có số lượng hội viên đông nhất, sáng tác nhiều tác phẩm có chất lượng chuyên môn tốt. Ban Sân khấu có nhiều tác phẩm có tính thời sự cao, tuyên truyền kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhất là tuyên truyền phòng chống dịch covit-19. Một số kịch bản sân khấu được dàn dựng có tính lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng và tham gia Liên hoan toàn quốc đạt giải thưởng cao. Nhìn chung các tác phẩm VHNT trong năm đều bám sát các chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’, tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tuyên truyền bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, tuyên truyền về phòng chống covit-19, “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống xứ Nghệ….

Năm qua, Hội VHNT tỉnh đã rất quan tâm công tác phát triển chi hội cơ sở, phát triển hội viên. Trong năm, thêm 01 chi hội (chi hội VHNT thị xã Cửa Lò) được thành lập, nâng tổng số chi hội cơ sở lên 08 chi hội; kết nạp thêm 21 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 356 người. Các chuyên ngành văn học nghệ thuật tại Hội VHNT tỉnh và các chi hội địa phương có nhiều hình thức đổi mới trong hoạt động, tập hợp được những người đam mê nghệ thuật, có khả năng sáng tạo ra những tác phẩm hay góp phần đưa VHNT tỉnh nhà ngày càng phát triển. Tạp chí Sông Lam không ngừng nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức, có nhiều bài bám sát những vấn đề chính trị - xã hội cấp bách của tỉnh, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng về văn hóa - văn nghệ, được bạn đọc đánh giá cao.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc và sau đó là Hội thảo khoa học toàn quốc “Văn học, nghệ thuật với những vấn đề quan trọng, cấp thiết của đất nước hôm nay” được tổ chức vào cuối năm 2021 đang mở ra nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với việc phát triển VHNT cả nước nói chung, VHNT Nghệ An nói riêng. VHNT cần phải bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”; Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Phát huy kết quả đạt được của năm qua, Hội VHNT Nghệ An sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới; Tiếp tục mở rộng mạng lưới hoạt động Hội; Thành lập thêm các chi hội VHNT mới tại các địa phương; Chú trọng công tác phát triển chi hội, hội viên đi đôi với công tác tập hợp, đoàn kết, nâng cao chất lượng và tinh thần trách nhiệm của hội viên, chi hội; Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, quan hệ ứng xử trong cơ quan văn phòng Hội với hội viên, cộng tác viên; Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng các tài năng văn học nghệ thuật trẻ, tài năng văn học nghệ thuật người dân tộc thiểu số; Tạo điều kiện để có nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao về mặt nội dung và hình thức nghệ thuật phản ánh chân thực mọi mặt đời sống xã hội, đặc biệt chú ý các tác phẩm dành cho lứa tuổi thiếu nhi; Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận phê bình, sưu tầm, nghiên cứu các giá trị văn học nghệ thuật dân gian; Tổ chức tốt Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương lần thứ VI (giai đoạn 2015 - 2020); Tham gia tích cực các cuộc vận động sáng tác về văn học nghệ thuật do tỉnh và các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương tổ chức; Đẩy mạnh việc quảng bá, giới thiệu các tác phẩm VHNT thông qua báo in và báo điện tử của địa phương và trung ương; Tạo điều kiện mạnh mẽ hơn nữa để các văn nghệ sĩ tỉnh nhà tiếp cận với các giải thưởng VHNT quốc gia và quốc tế, tiếp cận với thị trường tranh của quốc gia và quốc tế.

Hội VHNT Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy vai trò của VHNT trong việc xây dựng đời sống văn hóa, bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm, nhân cách, lối sống của con người để VHNT thực sự là lĩnh vực đặc biệt quan trọng, tinh tế, là động lực to lớn để xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội, phát triển toàn diện con người Việt Nam.

 

Sửa lần cuối vào Thứ ba, 01 Tháng 3 2022 06:51

Tìm kiếm


Thống kê truy cập

92425185
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần qua
Tháng này
Tháng qua
Tất cả
13702
21197
124759
12376233
930923
2133557
92425185

IP của bạn: 44.192.25.113
2022-05-29 10:50