Tin tức

Nghệ An sẽ tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”

Đại đội dân công xe đạp thồ huyện Diễn Châu phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh TL

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An” nhằm tiếp tục nghiên cứu, khai thác sâu ý nghĩa lịch sử và những bài học kinh nghiệm quý báu từ chiến thắng Điện Biên Phủ với tầm vóc là đỉnh cao của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc giai đoạn 1945 - 1954, trong đó có những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An. Từ đó, cung cấp những tư liệu quan trọng, bổ sung, phát triển làm phong phú thêm lịch sử đảng bộ các cấp và lịch sử kháng chiến trên quê hương Nghệ An, góp phần giáo dục, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà về chủ nghĩa yêu nước, truyền thống cách mạng và tinh thần đấu tranh kiên cường, hy sinh tất cả cho độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Hội thảo tập trung vào 3 vấn đề lớn:

1. Nghiên cứu, phân tích sâu sắc, liên hệ cụ thể những ý nghĩa lịch sử quý báu của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trong mối quan hệ chặt chẽ với bối cảnh, tình hình và những đóng góp to lớn của Nhân dân và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Nghệ An; rút ra những bài học, kinh nghiệm về quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đường lối, chính sách của Trung ương; về những giải pháp mà Đảng bộ tỉnh lãnh đạo quân - dân Nghệ An đã thực hiện một cách sáng tạo để trực tiếp tham gia chiến dịch và phục vụ chiến dịch đạt hiệu quả cao nhất. Qua đó, chứng minh, khẳng định những hy sinh, đóng góp to lớn của tỉnh Nghệ An trong công cuộc kháng chiến chống Pháp mà đỉnh cao thắng lợi là chiến dịch Điện Biên Phủ.

2. Trao đổi, thảo luận, làm sáng tỏ những nội dung còn có ý kiến, cách hiểu khác nhau, cung cấp những tư liệu, dữ liệu, thông tin, hiện vật, nhân chứng lịch sử một cách thống nhất về sự tham gia chiến dịch, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ của các địa phương, các ngành, lĩnh vực, các tổ chức, tập thể, cá nhân…đã có những đóng góp cùng với quân - dân của nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kháng chiến để làm phong phú, đầy đủ hơn nguồn dữ liệu lịch sử Đảng bộ và lịch sử cách mạng trên quê hương Nghệ An.

3. Đề xuất được những giải pháp, các đề xuất, kiến nghị phù hợp để tiếp tục phát huy ý nghĩa lịch sử, giá trị những bài học, kinh nghiệm từ những đóng góp to lớn của quân và dân Nghệ An vào chiến thắng Điện Biên Phủ trong công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa yêu nước, truyền thống cách mạng, ý thức, trách nhiệm đối với quê hương, đất nước, đối với các thế hệ cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian tới.

Hội thảo dự kiến được tổ chức trong tháng 4, tại thành phố Vinh; sẽ có  khoảng 300 đại biểu được mời dự Hội thảo. Ngoài báo cáo đề dẫn Hội thảo, sẽ có hơn 30 bài viết tham gia Hội thảo của: Ban Tuyên giáo Trung ương, Viện Lịch sử Quân sự - Bộ Quốc phòng, Hội Sử học Việt Nam, Viện Lịch sử Đảng - Học viện Chính trị Quốc gia HCM, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An, Bộ Tư lệnh QK4, Bảo tàng QK4, BCH Quân sự tỉnh, Hội Khoa học lịch sử Nghệ An, một số sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; một số huyện, thị; Trường Chính trị tỉnh…

Nhân dịp này, Cục Chính trị QK4 chủ trì tổ chức triển lãm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Sở Văn hóa và Thể thao tham gia 02 tham luận: “Công tác Văn hóa - Văn nghệ ở Nghệ An trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ” và “Làm tốt công tác bảo tồn, bảo tàng tư liệu, hiện vật lịch sử kháng chiến chống Pháp của quân và dân tỉnh Nghệ An nhằm góp phần giữ gìn, phát huy giá trị giáo dục truyền thống cách mạng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh”./.

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114451813

Hôm nay

2285

Hôm qua

2248

Tuần này

21246

Tháng này

218072

Tháng qua

120141

Tất cả

114451813