Tổng mục lục

VĂN HÓA -THỂ THAO NGHỆ AN - SỐ 02

1. VĂN HÓA VÀ ĐỜI SỐNG

TT

Số đăng

tải

Ngày phát hành

Tên bài

Tác giả

1

02

1/12/2021

Sứ mệnh của giáo dục và văn hóa trong chiến lược phát triển con người toàn diện

Đặng Công Thành- Tạ Hữu Hùng

        

2. ĐỐI THOẠI VĂN HÓA

TT

Số đăng

tải

Ngày phát hành

Tên bài

Tác giả

1

02

1/12/2021

Di sản văn hóa phi vật thể  luôn dễ bị tổn thương        

Phạm Lan Oanh -

Phan Thắng

                  

3. ĐẤT & NGƯỜI XỨ NGHỆ

TT

Số đăng tải

Ngày phát hành

Tên bài

Tác giả

1

02

1/12/2021

Ba nhà folklore xứ Nghệ                   

Vĩnh Khánh

2

"

"

100 năm bóng đá Nghệ An

Phạm Xuân Cần

4. NHỮNG GÓC NHÌN VĂN HÓA

TT

Số đăng tải

Ngày phát hành

Tên bài

Tác giả

1

02

1/12/2021

Hai thập kỷ phát triển văn hóa và những thách thức mới

Nguyên Thanh

2

Văn hóa - nền tảng phát triển văn học nghệ thuật

Bùi Tùng Ảnh

3

"

"

Điện ảnh Việt đi về đâu?                           

Trần Quốc Trọng

4

Thị trường mĩ thuật Việt Nam nhìn từ một bức tranh

Lý Đợi

5

Di sản trong bối cảnh kinh tế kỹ thuật số        

Hà Hữu Nga

6

Vốn văn hóa trong phát triển kinh tế thị  trường dân tộc thiểu số                                   

Bùi Hào

7

Từ chiếc váy đến chiếc xe máy: Chuyển đổi giá trị văn hóa vùng dân tộc thiểu số                                            

Lệ Cơ

5. CỬA SỔ VĂN HÓA

TT

Số đăng tải

Ngày phát hành

Tên bài

Tác giả

1

02

1/12/2021

Giải Nobel 2021

Duy Bình

2

Thế giới đã thay đổi như thế nào trước đại dịch Covid-19

Hữu Đức

6. DIỄN ĐÀN VĂN HÓA

TT

Số đăng tải

Ngày phát hành

Tên bài

Tác giả

1

02

1/12/2021

Thêm một lần bàn về văn hóa từ thiện

Kiều Hồng Sơn

7. VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG

TT

Số đăng tải

Ngày phát hành

Tên bài

Tác giả

1

02

1/12/2021

Bình thường mới cho giáo dục

Đông Phương

8.VĂN HÓA ĐỜI SỐNG

TT

Số đăng tải

Ngày phát hành

Tên bài

Tác giả

1

02

1/12/2021

Xây dựng và phát triển ngành công nghiệp văn hóa: một yêu cầu khách quan, cần thiết ở Nghệ An hiện nay                  

Quách Cường

2

Bảo tàng Nghệ An: chuyển mình để thích nghi và phát triển

Ngọc Mai

3

Thiết chế VHTT cho công nhân tại các KCN: vẫn trông chờ ở “thì tương lai”

Quang Hiển

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114440525

Hôm nay

2120

Hôm qua

2309

Tuần này

2429

Tháng này

215699

Tháng qua

112676

Tất cả

114440525