Tổng mục lục

BẢN TIN VĂN HÓA - THỂ THAO NGHỆ AN SỐ 4-2022

 MỤC LỤC

TT

Tên bài

Tác giả

I

Xã luận

 

1

Bảo tồn nghệ thuật truyền thống

VHNA

II

Văn hóa và Đời sống

 

2

Giá trị và sức sống của tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là không thế phủ nhận

Đặng Công  Thành

3

Bàn thêm về Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh

Thảo Nguyên

III

Đối thoại văn hóa

 

4

Chúng ta đang cần tới một cuộc đại chấn hưng văn hóa của quốc gia – dân tộc

Trần Ngọc Vương – Phan Văn Thắng

IV

Đất và người xứ Nghệ

 

5

Phan Đăng Lưu:  Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, nhà báo cách mạng ưu tú

Phương Mai

V

Những góc nhìn văn hóa

 

6

Gia đình với việc hình thành chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh

Đặng Bá Minh – Nguyễn Xuân Chiến

7

Sự kết tinh và tỏa sáng những giá trị văn hóa của quê hương trong nhân cách Hồ Chí Minh

Lý Việt Quang

8

Văn chương tiếp cận gia đình như một đơn vị văn hóa

Bùi Tùng Ảnh

9

Mấy suy nghĩ về sử gia Hồ Tông Thốc

Nguyễn Quang Hà

10

Từ mới Tiếng Việt trên báo chí – truyền thông trong những năm gần đây

Phạm Văn Tình

VI

Cửa số văn hóa

 

11

Kinh nghiệm bảo tồn di sản văn hóa từ Nhật Bản 

Hữu Đức

VII

Diễn đàn văn hóa xứ Nghệ

 

12

Di sản nghệ thuật truyền thống: cần viết cho dân hát

Nguyễn Hùng Vĩ

VIII

Văn hóa học đường

 

13

Thi học sinh giỏi - nghịch lý và đổi mới

Thái Hạo

IX

Xứ Nghệ ngày nay

 

14

Bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Nghệ An

Quách Thị Cường

15

Đề phát huy xứng tầm giá trị công trình Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ

Mỹ Dịu

16

Phát triển văn hóa đọc - Những cách làm hay ở Nghệ An

Ngọc Mai

17

Ban Quản lý di tích tỉnh: 20 năm bảo tồn di sản văn hóa quê hương

Trần Thị Kim Phượng

18

Lễ hội Làng Sen

Trang Đoan

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114392535

Hôm nay

269

Hôm qua

2328

Tuần này

21440

Tháng này

22402

Tháng qua

110836

Tất cả

114392535