Tin tức

Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030

Học sinh đến đọc sách tại Thư viện tỉnh Nghệ An. Ảnh: Minh Quân

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2023” và Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 01/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới hoạt động thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu chung là tiếp tục đổi mới và đa dạng các hoạt động phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa. Đẩy mạnh chuyển đổi số tạo điều kiện để người dân có cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận hệ thống tri thức mở, linh hoạt với nhiều mô hình, từ đó hình thành thói quen, phát triển năng lực tự học tập, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập cho mọi người dân. Đồng thời xây dựng môi trường văn hóa ở cơ sở, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn toàn tỉnh. Kế hoạch đặt ra các mục tiêu cụ thể từ nay đến năm 2030 đối với hệ thống thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa như sau:

1.    1. Đối với hệ thống thư viện

 - Đến năm 2025, Thư viện tỉnh, 70% thư viện công cộng cấp huyện, 40% thư viện công cộng cấp xã, 90% thư viện trường đại học, thư viện chuyên ngành, 80% thư viện lực lượng vũ trang, 70% thư viện cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác có cung cấp dịch vụ phục vụ việc học tập suốt đời cho người sử dụng thư viện. Đến năm 2030, đạt các chỉ tiêu tương ứng là: 80%, 45%, 95% và 75%.

- Đến năm 2025, Thư viện tỉnh, 60% thư viện công cộng cấp huyện, 20% thư viện công cộng cấp xã, 90% thư viện trường đại học, thư viện chuyên ngành, 80% thư viện lực lượng vũ trang, 70% thư viện cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác có có ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, tổ chức hoạt động phục vụ việc học tập suốt đời cho người sử dụng thư viện Đến năm 2030, đạt các chỉ tiêu tương ứng là: 70%, 30%, 100% và 80%.

2.     2. Đối với hệ thống hệ thống bảo tàng

- Đến năm 2025, phấn đấu đạt 70% và năm 2030 đạt 100% bảo tàng xây dựng và triển khai chương trình giáo dục lịch sử, văn hóa, khoa học, nghệ thuật cho mọi người dân, chú trọng đối tượng học sinh, sinh viên gắn với khung kiến thức, kỹ năng sống phù hợp và ứng dụng giới thiệu trưng bày các chuyên đề trên không gian số;  số lượt khách tham quan chọn bảo tàng để nghiên cứu, học tập tăng bình quân 10% mỗi năm. Đến năm 2030, tăng bình quân 10-15% mỗi năm.

3. Đối với hệ thống trung tâm văn hóa các cấp

 - Đến năm 2025, phấn đấu đạt 80% và đến năm 2030, đạt 100% trung tâm văn hóa, thể thao cấp huyện tổ chức, hỗ trợ nhu cầu hoạt động sáng tạo và hưởng thụ văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch phù hợp với từng nhóm lứa tuổi, sở thích;

 - Đến năm 2025, đạt 70% và đến năm 2030, đạt 100% trung tâm văn hóa, thể thao cấp xã, nhà văn hóa - khu thể thao thôn có lớp năng khiếu, câu lạc bộ, nhóm sở thích, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thu hút người dân đến tham gia sinh hoạt phục vụ việc đẩy mạnh học tập suốt đời.

UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai thực hiện phải được tiến hành khoa học, đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa. UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung vào 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để triển khai gồm: Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa; Củng cố cơ sở hạ tầng, mạng lưới thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, hiện đại hóa phương thức tổ chức các hoạt động, dịch vụ phục vụ học tập suốt đời phù hợp với đối tượng ở từng vùng, miền, địa phương; Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; Tăng cường hợp tác quốc tế trong đổi mới và phát triển các hoạt động phục vụ học tập suốt đời ở thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa; Đẩy mạnh xã hội hóa trong hoạt động phục vụ học tập suốt đời tại các thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa./.

 

 

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114459689

Hôm nay

279

Hôm qua

2278

Tuần này

2621

Tháng này

215891

Tháng qua

120464

Tất cả

114459689