Cuộc sống quanh ta

Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" lần thứ nhất - năm 2015

 

 

 

STT

 

 

Họ và tên

 

Năm sinh

 

Địa chỉ

 

Loại hình văn hóa phi vật thể nắm giữ

 

Ghi chú

 

1

Ông Nguyễn Đình Tựu

1949

Khối 16, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng mai, tỉnh Nghệ An

Nghệ thuật trình diễn dân dan Dân ca Ví Giặm

 

2

Bà Nguyễn Thị Liệu

1963

Khối 11, Phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng mai, tỉnh Nghệ An

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví Giặm

 

3

Bà Lô Thị Hương

1943

Thôn 8, xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Nghệ thuật trình diễn dân gian dân ca dân tộc Thái

 

4

Bà Nguyễn Thị Thanh

1953

Thôn 9, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm

 

5

Ông Lê Xuân Hiếu

1927

Thôn 6, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm

 

6

Ông Lê Văn Kiệm

1932

Thôn 13, xã Đưc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Nghệ thuật trình diễn dân gian Xẩm, nhạc dân tộc

 

7

Ông Trần Mạnh Chiến

1943

Xóm 16, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh

Tri thức dân gian về âm nhạc

 

8

Bà Trần Thị Kim Tân

1944

Xóm Xuân Hùng, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh

Tri thức dân gian về nghệ thuật biểu diễn

 

9

Bà Hoàng Thị Cẩm Vân

1957

Khối Phúc Tân, Phường Vinh Tân, thành phố Vinh

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm

 

10

Bà Hoàng Thị Hạnh

 

Khối 7, phường Trường Thi, thành phố Vinh

Nghệ thuật trình diễn Cải lương

 

11

Ông Lê Minh Tâm

1962

Khối 2, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh

Nghệ thuật trình diễn dân gian Múa hầu đồng

 

12

Ông Bạch Xuân Đường

1935

Xóm Kim Hợp, xã Nghi Ân, thành phố Vinh

Tri thức dân gian về y dược học cổ truyền

 

13

Ông Lương Công Chính

1952

Xóm Kim Nghĩa, xã Nghi Ân, thành phố Vinh

Tri thức dân gian về y dược học cổ truyền

 

14

Ông Cao Hữu Nghĩa

 

Xóm 4, xã hưng Chính, thành phố Vinh

Tri thức dân gian về y dược học cổ truyền

 

15

Ông Trương Sông Hương

1951

Xóm Sơn Tiến, xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp

Tri thức, nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Thổ và sử dụng các nhạc cụ dân tộc

 

16

Ông Trương Thanh Hải

1959

UBND xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp

Tri thức, nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng dân tộc Thổ

 

17

Ông Sầm Văn Bình

1962

Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Nghệ An

Tiếng nói, chữ viết, phong tục tập quán dân tộc Thái

 

18

Ông Lương Viết Thoại

1984

Xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp

Tri thức dân gian

 

19

Ông Nguyễn Đình Kỳ

1961

Xóm 5, xã Tân Sơn, huyện Đô Lương

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm

 

20

Bà Nguyễn Thị Hà

1967

Xóm 8, xã Tân Sơn, huyện Đô Lương

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm

 

21

Ông Nguyễn Mạnh Cường

1970

Xóm 5, xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm

 

22

Bà Nguyễn Thị Lý

1985

Xóm 5, xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm

 

23

Ông Vi Khăm Mun

1946

Bản Xiềng Líp, xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

Ngôn ngữ chữ viết

Thiếu 4 bộ hồ sơ

24

Bà Đinh Thị Minh Nguyệt

1973

Bản Phòng, xã Thạch Giám, huyện Tương Dương

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca dân tộc Thái

Thiếu 4 bộ hồ sơ

25

Ông Trần Văn Hồng

1972

Xóm Đông Mỹ, xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví Giặm

 

26

Ông Ngô Trí Minh

1965

Xóm 8, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm

Đã có BB cộng đồng hợp lệ

27

Ông Nguyễn Đình Long

1974

Xóm 8, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm

Đã có BB cộng đồng hợp lệ

28

Ông Trần Đức Thắng

1947

Xóm 8, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm

Đã có BB cộng đồng hợp lệ

29

Ông Phan Nguyên Khoa

1956

Khối 17, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm

 

30

Ông Nguyễn Cảnh Sơn

1959

Xóm Đồng Xuân, xã Đồng Thành, huyện Yên Thành

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm

 

31

Ông Phan Tất Phiệt

1947

Xã Hoa Thành, Huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm

 

32

Ông Phan Lang

1940

Xóm 5, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

Nghệ thuật trình diễn dân gian Tuồng Cổ

 

33

Ông Hoàng Quốc Từ

1956

Xóm 7, xã Viên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm

 

34

Bà Trần Thị Như

1918

Xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

Nghệ thuật trình diễn dân gian Ví, Giặm Nghệ tĩnh, Ca Trù

 

35

Ông Trần Quốc Minh

1942

Xóm Đồng Long, xã Đồng Thành, huyện Yên Thành

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm

 

36

Ông Nguyễn Trọng Đổng

1932

Xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm

 

37

Bà Võ Thị Minh Nguyệt

1952

Thị Trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm

 

38

Bà Võ Thị Vân

1965

Xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, tỉnh Nghệ An

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm

 

39

Bà Nguyễn Thị Tâm

1952

Xã Thanh Lĩnh huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm

 

40

Ông Võ Trọng Thìn

1952

Xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm

 

41

Ông Trần Đức Khiếng

1957

Xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm

 

42

Bà Lê Thị Vinh

1938

Xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Nghệ thuật trình diễn dân gian

 

43

Bà Phạm Thị Thành

1969

Xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm

 

44

Ông Đậu Đình Dũng

1969

Xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm

 

45

Ông Nguyễn Thanh Phúc

1950

Thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Nghệ thuật trình diễn dân gian các nhạc cụ dân tộc

 

46

Bà Lê Thị Bích Thủy

1970

Xóm Sen 4, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An

Nghệ thuật trình diễn dân gian tổng hợp

Đã có BB cộng đồng hợp lệ

47

Ông  Lương Văn Nghiệp

1957

Bàn Cằng, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An

Nghệ thuật trình diễn Ca Múa, Nhạc, dân ca dân tộc Thái

 

48

Ông Hoàng Minh Hương

1936

Khối 9, thị trấn Quán hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Nghệ thuật trình diễn dân gian Múa, nhạc Trống trong dân ca và chèo

 

49

Ông Đinh Trọng Ẩn

1949

Xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Nghệ thuật trình diễn dân gian dân ca, chèo, tuồng, cải lương và nhạc cụ dân tộc

 

50

Bà Vũ Thị Hồng Quế

1961

Thôn 5 Tiến Thành, xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm

 

51

Ông Nguyễn Yết Niêm

1949

Xóm 10, xã QUỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Xứ Nghệ

 

52

 Bà Nguyễn Thị Am

1933

Xóm 7, xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Nghệ thuật trình diễn dân gian Tuồng cổ và dân ca Ví, Giặm

 

53

Ông Nguyễn Văn Luật

1963

Xóm 7, xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm

 

54

Ông Hồ Ngọc Luyện

1948

Xóm 4, xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm

 

55

Ông cao Xuân Thưởng

1949

 

Xóm 5, xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca, Tuồng, Chèo

Đã có BB cộng đồng hợp lệ

56

Bà Cao Thị Lâm

1964

Xóm 3, xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca, Ca trù

Đã có BB cộng đồng hợp lệ

57

Bà Hoàng Thị Năm

1965

Xóm 4, xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca, Chèo, Cải Lương

Đã có BB cộng đồng hợp lệ

58

Bà Nguyễn Thị Nguyên

1954

Xóm Ngọc Tân, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca, Chèo, Cải lương, thơ

Đã có BB cộng đồng hợp lệ

59

Ông Võ Minh Phúc

1960

Xóm 2, xã Diễn Đồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Nghệ thuật trình diễn tổng hợp

Đã có BB cộng đồng hợp lệ

60

Ông Hoàng Văn Lợi

1954

Xóm 4, xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca, Chèo, Cải lương

Đã có BB cộng đồng hợp lệ

61

Ông Đinh Nhật Tân

1957

Xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm

Đã có BB cộng đồng hợp lệ

62

Ông Nguyễn Nghĩa Hợi

1940

xóm Khe Bai, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

Nghệ thuật trình diễn dân gian Dân ca Ví, Giặm

 

63

Bà Moong Thị Gợi

1951

Bản Huồi Thợ, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

Nghệ thuật trình diễn dân gian  dân gian về hát Tơm dân tộc Khơ Mú

 

64

Ông Vừ Lầu Phổng

1969

Bản Huồi Giảng I, xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

Nghệ thuật trình diễn dân gian  về múa, thổi kèn HMông

 

65

Ông La Văn Ba

1938

Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

Nghệ thuật trình diễn dân gian  về Múa, Lăm, Nhuộn, Thổi khèn bè, sáo dân tộc Thái.

 

66

Ông Moong Văn Quang

1961

Khối 5, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

Nghệ thuật trình diễn dân gian  về sáo dọc, sáo ngang, hát Tơm dân tộc Khơ Mú

 

67

 

 Ông Lô Văn Cước

1944

Bản Liên, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

Nghệ thuật trình diễn dân gian  về Hát xuổi, Hát Nhuốn

 

68

Bà Lô Thị Y Mai

1969

Khối 9, Thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

Nghệ thuật trình diễn dân gian  về Hát Nhuôn,  hát Xuối, hát Ru

 

69

Ông Lô Khánh Xuyên

1930

Bản Dổn, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

Văn học dân gian

 

70

Ông Lữ Thanh Hà

1963

Khối 8, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Tiếng nói, chữ viết về chữ Thái LaiTay (Quỳ Châu), Tiếng Thái

 

71

Bà Vi Thị Hoan

1948

Pà Cá, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

Nghệ thuật trình diễn dân gian về Hát Nhuôn, hát Xuối cuả dân tộc Thái.

 

 

 

            Tổng cộng danh sách đề nghị: 19 huyện với 71 cá nhân. Gồm:

  1. Hoàng Mai: 2            5. Đô Lương: 4             9. Yên Thành: 6     13. Con Cuông: 1      17. Nghĩa Đàn: 1
  2. Anh Sơn: 4    6. Tương Dương: 2              10. Thanh Chương: 10         14. Nghi Lộc: 1          18. Kỳ Sơn: 4
  3. Vinh: 8                        7. Tân Kỳ: 3             11. Nam Đàn: 1       15. Quỳnh Lưu: 5       19. Quế Phong: 5./.

4.  Quỳ Hợp: 4       8. Hưng Nguyên: 1               12. Thái Hòa: 1                 16. Diễn Châu: 7.

  

                                                                                                           

  

Comments

{{ dataForm.errors().get('userId') }}
{{ dataForm.errors().get('content') }}

{{i.userId}}

{{i.content}}

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

Hôm nay

38393

Hôm qua

0

Tuần này

393848

Tháng này

1109524

Tháng qua

2268048

Tất cả

114305930